Thursday, November 13, 2014

জবাবদিহি মিঠুন চাঙমা’র!!!

অনেক সময় মুই, এই মিঠন-এ নানা কারণে আলোচনাত এঝে!
অনেক সময় ব্যক্তি মিঠুন, পার্টি সদস্য মিঠুন নানা কারেণে আলোচনাত এঝে। মিঠুন চাঙমা কয়দে, ত্যা দ দেবেদা নয় ভুতও নয়!
ত্যা মানুচ!
হালিক মিঠুনে আরেগ্গান কধা কয়, নানা সীমাবদ্ধতার ভিদিরেও তার বানা এগ্গান গম জিনিচ আঘে, ত্যা সবসময় নিজ’রে জবাবদিহিতা ভিদিরে রাঘায়। ত্যা নিজ’রে লুগেই ন রাঘাই। গম অহলে সিআন র গুরিনেই কয়। বজঙ অহলে সিআন বজঙ কবার সাহজ রাঘাই।
ত্যা সামনা সামনি মুজুঙো মুজুঙোমুজুঙি অহবার সাহজ রাঘাই। তার দর্শন বা দৃৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাগত ফারাক অন্য জনদোই থেইও পারে। সিআন লোইনেই ত্যা সরাসরি তেম্বাঙ গত্তে গম পাই।
তারে লোইনেই নানা জনঅ সিদু নানা কধা নানা ধারণা থেই ও পারে। সিআন লোইনেই বা তারে লোইনেই আবিদ্দনে আড়ালে লুগেইএ গুরি কধা ত্যা ডরায়।
ত্যা তা ভুল দুচ গম ভ্যান্যা উজু গুরি সরাসরি শুনদে গম পাই। তা ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা থ্যালে বা তারে লোইনেই র শ’ থ্যালে তারে মুজুঙোমুজুঙি কোই পারঅ।
ত্যা আরঅ কুইয়্যেদ্যে, ফেসবুকঅত ত্যা সিরিয়াস কধা ন কয়, ত্যা ফেসবুকঅত বিতর্ক ন গুরিবঅ। কধা কবার চ্যালে বা কোনো প্রশ্ন থ্যালে তাল্লোই সরাসরি কধা কোই চে পারঅ।
ত্যা ইআনই কয়, ত্যা লাড়েই গরেত্তে বা লাড়েইওত আঘেদে দিন কাদেবাত্তেই নয়। বরঙ কিজু এগ্গান গুরিবাত্তেই চাই কিনে ত্যা লাড়েই গরের।

No comments:

Post a Comment

সর্বাধিক পঠিত

ইতিহাসের ভ্রান্তি থেকে বিভ্রান্তিকর শিক্ষাঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসংগ-১৯৪৭ সাল

ইতিহাসের ভ্রান্তি থেকে বিভ্রান্তিকর শিক্ষা তারিখঃ ১৬ আগস্ট, ২০১৭ ইতিহাস একটি জাতি বা জাতিসত্তা তথা জাতিসমষ্টিকে নানাভাবে প্রভাবিত কর...